ІЗНХ
НАН України


НовиниІнститут отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 138-л.


7 червня 2017 р. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України проведено "День відкритих дверей" для студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.


Про набір до аспірантури, докторантури
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголошує набір до аспірантури і докторантури на 2017 рік з відривом від виробництва із спеціальностей:

Докторантура
102 хімія - спеціалізація 02.00.01 - неорганічна хімія

Аспірантура

 • 02.00.01 – неорганічна хімія
 • 02.00.04 – фізична хімія
 • 02.00.05 – електрохімія
Вступники до аспірантури подають такі документи:
 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, автобіографія.
 3. Список опублікованих наукових праць та винаходів. Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 7. Копію додатку до диплому про вищу освіту.
 8. Витяг із протоколу-рекомендації до аспірантури (за наявності).
 9. Копію паспорта (1, 2, 11 сторінки).
 10. Фотокартки 3х4 - 5 шт.
 11. Ідентифікаційний код.
 12. Військовозобов’язані - військовий квіток. Призовники - свідоцтво призовника.

Вступники до докторантури подають такі документи:
 1. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідної наукової установи, із згодою бути науковим консультантом, в разі його вступу до докторантури.
 2. Копію диплома кандидата наук.

Подання заяв до 10 вересня 2017 року.
Вступники до аспірантури на термін здачі вступних іспитів гуртожитком не забезпечуються.
Зарахування до аспірантури здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови з 1 листопада 2017 року.

Аспірантам щомісячно виплачується стипендія.
На час навчання аспіранти забезпечується гуртожитком.

Документи подавати на ім’я директора інституту за адресою:
03680, м. Київ-142, проспект академіка Палладіна, 32/34.
Телефон для довідок 044 424-35-11, зав. аспірантурою Світлана Ярославівна Обловатна.


Конференція молодих дослідників ІЗНХ НАНУ - 2016

17 – 18 листопада 2016 р. відбудеться конференція молодих учених та аспірантів ІЗНХ НАН України. Тематика конференції охоплюватиме ряд основних напрямків роботи інституту в галузі неорганічної, фізичної хімії та електрохімії.

Авторам усних доповідей буде надано 15 хвилин на виступ і відповіді на питання. Також під час роботи конференції у холі 4-го поверху буде проведено стендову сесію. Як стендові доповіді можуть бути використані матеріали, які в цьому році були представлені на інших конференціях.

За матеріалами усних та оригінальних стендових доповідей заплановано видання збірника тез. Для публікації у збірнику тези необхідно оформити заявку під час реєстрації.

Реєстрація учасників конференції та подача тез проводиться в on-line режимі на сайті http://conference.ionc.kiev.ua. Кінцевий термін реєстрації – 17 жовтня 2016 р.

Комітет конференції також запрошує доповідачів опублікувати матеріали їх виступів у формі повних статей в "Украинском химическом журнале". Рукописи статей, оформлені згідно з правилами журналу, приймаються до 1 грудня 2016 р. Нагадуємо, що для зарахування тез доповіді та статті як двох окремих публікацій необхідно, щоб їхні назви відрізнялися.


XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН-XVІ (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка), 15-20 травня, 2017 р. Івано-Франківськ, Україна.
Перше інформаційне повідомлення


11 листопада в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться українсько турецький семінар "Environmental Protection: from Sorbents to Membranes". Мова семінару - англійська. Запрошуємо до участі!

Будуть заслухані усні доповіді за темою:
 • синтез та модифікування неорганічних та полімерних мембранних і сорбційних матеріалів, застосування нанотехнологій;
 • структура та функціональні властивості сорбентів та мембран;
 • інтенсифікація масопереносу у мембранних модулях;
 • сорбційні та мембранні процеси, спрямовані на захист довкілля.

За матеріалами семінару буде опубліковано збірку статей. Організаційний внесок не передбачається.

За довідками звертатися:
тел. 044-424-04-62
e-mail: dzyazko@gmail.com (Юлія Сергіївна Дзязько)


Найстарішому хімічному виданню України - Українському хімічному журналу - 90 років!


Сервис предоставлен Конференции.ru ©
© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Магазин полностью распродаёт. Ролеты тканевые возможна доставка и установка | купить фрезу | Докар исскуственный мрамор Харьков
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти