ІЗНХ
НАН України


Вітаємо Вас в Інституті загальної та неорганічної хіміїІнститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України — найстаріша в Україні академічна хімічна установа, один з найбільших центрів хімічної науки. З ряду актуальних фундаментальних та прикладних проблем сучасної неорганічної, в першу чергу — високотемпературної фізико-неорганічної хімії та електрохімії, розроблених в Інституті, він відомий не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Новини

Шановні колеги!

«07» листопада 2019р. о 1000 годині в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:
Захист дисертації – Сліпкань Анастасії Валеріївни на тему «Синтез та властивості наночасток цирконій гідрофосфату, навантажених комплексними сполуками диренію(ІІІ)» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.
Науковий керівник: Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).
Офіційні опоненти:
- Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, старший дослідник, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України);
- Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії мембранних і сорбційних матеріалів та процесів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Дзязько Ю.С., відгук опонента д.х.н. Колотілова С.В..

2. Захист дисертації – Коломійця Євгена Олександровича на тему «Морфологічні особливості та сорбційні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять гідратовані оксиди багатовалентних металів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
Офіційні опоненти:
- Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторією електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України);
- Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.. А.В. Думанського НАН України)
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Мельник Л.О., відгук опонента д.х.н. Тарасенко Ю.О..*   *   *

«17-18» жовтня 2019р. в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:

Засідання 1:
«17» жовтня 2019р. о 1000 годині

захист дисертації – Хоми Руслана Євгенійовича на тему «Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.
Науковий консультант Еннан Алім Абдул-Амідович, доктор хімічних наук, професор, директор (Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України).
Офіційні опоненти:
- Камалов Герберт Леонович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторією каталітичного синтезу відділу молекулярної структури і хемоінформатики (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України)
- Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України)
- Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією сорбційних і мембранних матеріалів і процесів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента академіка НАНУ Камалова Г.Л., відгук опонента д.х.н. Дзязько Ю.С., відгук опонента д.х.н. Розанцева Г.М.

Засідання 2:
«18» жовтня 2019р. о 1000 годині

захист дисертації – Голіченка Олександра Анатолійовича на тему "Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(III) з біологічною активністю" на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий консультант Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).

Офіційні опоненти:
Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Гельмбольдт Володимир Олегович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Одеський національний медичний університет МОЗ України)
- Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Амірханова В.М., відгук опонента д.х.н. Орисик С.І., відгук опонента д.х.н. Гельмбольдта В.О..*   *   *

27 вересня 2019 року відбувся перший спільний захід Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» й Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України.
Коуч-студію «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» проведено в Києві на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за участю науковців Інституту, членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України (учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Київської області), педагогів – наукових керівників учнівських науково-дослідницьких робіт у науковому відділенні «Хімії та біології».
Деталі за посиланням.*   *   *

29 липня 2019 р. о 14-00 г. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України відбудеться зістріч з представниками Універсітету Фошан (Foshan University), Китайська Народна Республіка.

На зустрічі будуть присутні представники Університету Фошан:
Zheng ZENG, President of FSU,
Wu GONGG, Director of International Office of FSU,
Haishu TANG, Director of Human Resources Department of FSU,
Dongchu CHENG, Dean of Material Science and Energy Engineering School of FSU,
Min YUG, Professor of Food Science and Energy Engineering School of FSU,
Donghang ZHANGG, Deputy Director of Management Office of Postdoctoral Fellows of Foshan City
та провідними науковцями ІЗНХ ім. В.І.Вернадського НАНУ.*   *   *18 липня 2019 року о 14.00 буде відкрито меморіальну дошку академіка НАН України Сергія Васильовича Волкова за адресою його колишнього проживання: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15.

Волков Сергій Васильович (16.11.1935 – 9.03.2016) – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор. Його наукова діяльність цілковито повязана з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта (з 1960 р.) до директора Інституту (1992-2016 рр.).
Світла пам'ять про Сергія Васильовича живе в серцях його рідних, близьких, численних учнів, друзів, колег, послідовників. Він заснував наукові школи з фізико–неорганічної хімії та високотемпературної гетерогенно–гетерофазної координаційної хімії. Розвинув високотемпературну хімію координаційних сполук, розробив теорію квантових переходів, переносу електрону, вібронних ефектів у комплексах; відкрив металокомплексний каталіз у розплавах при високих температурах. Під його керівництвом синтезовано нові класи координаційних сполук, які використовуються для селективного виділення платинових металів, вперше в Україні розпочато систематичні дослідження лазерохімічних реакцій, прилучено метод динамічної голографії для аналізу теплофізичних параметрів розплавів. Фундаментальні результати знайшли застосування у вирішенні актуальних для держави практичних задач. До його доробку належать понад 1300 наукових праць, в тому числі 30 монографій, із них 7 – англійською мовою, більше 100 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Серед його учнів 46 докторів та кандидатів наук. Він був головним редактором «Українського хімічного журналу», головою Наукової ради НАН України з проблеми “Неорганічна хімія”, членом Міжнародного електрохімічного товариства, Української секції ІЮПАК. Його активна наукова й науково-організаційна діяльність відзначена орденами князя Ярослава Мудрого ІV і V ступеня, Честі (Грузія), Почесною Грамотою Верховної Ради України, нагородою Неурядового екологічного Фонду ім. В.І. Вернадського “Орден В.И. Вернадского”, преміями ім. Л.О. Чугаєва АН СРСР, ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, ім. О.І. Бродського НАН України.
Офіційне відкриття меморіальної дошки Сергія Васильовича Волкова відбудеться за адресою його колишнього проживання: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15 (пасаж, передостанній під’їзд зліва перед виходом на вулицю М. Заньковецької) 18 липня 2019 року о 14.00. Дирекція Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Довідки за телефоном: 2250012.*   *   *10 травня 2019 року Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголосив конкурс на заміщення вакантних посад:
  - старшого наукового співробітника відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів за спеціальністю 02.00.05 - електрохімія;
  - наукового співробітника відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів за спеціальністю 02.00.05 - електрохімія;

Термін подання документів - місяць від дня оголошення конкурсу. Інститут житлом не забезпечує.
Звертатись за адресою: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34.
Довідки за телефоном: 2250012.*   *   *17 - 20 вереся 2018 р в м. Дніпро відбулась Ювілейна XX конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України.

Інформація про конференцію розміщена на сайті, зазначеному нижче.*   *   *

Про набір до аспірантури.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголошує набір до аспірантури на 2018 рік з відривом від виробництва зі спеціальності: 102 Хімія, спеціалізацій:
 02.00.01 – неорганічна хімія
 02.00.04 – фізична хімія
 02.00.05 – електрохімія
І. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особливий листок з обліку кадрів, автобіографія.
 3. Список опублікованих наукових праць та винаходів. Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-У.
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).
 6. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу.
 7. Копію додатку до диплому про вищу освіту.
 . Витяг із протоколу рекомендації до аспірантури (за наявності).
 9. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).
 10. Фотокартки 3×4 - 5 шт.
 11. Ідентифікаційний код.
 12. Військовозобов’язані – військові квитки. Призовники – свідоцтво призовника.
Подання заяв до 10 вересня 2018 року.
Вступники до аспірантури на термін складання вступних іспитів гуртожитком не забезпечуються.
Зарахування до аспірантури здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови з 1 листопада 2018 року.
Документи подавати на ім’я директора Інституту за адресою:
 03680, м. Київ – 142, проспект Академіка Палладіна, 32/34.
 Телефони для довідок (+380) 44 225 3511, (+380) 44 225 0012.

Вчений секретар Інституту,
к.х.н., ст.н.с. Лисюк Людмила Семенівна*   *   *

4-7 червня 2018 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів) відбувся VIIІ Український з‘їзд з електрохімії за участю закордонних вчених та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячених 100-річчю Національної академії наук України.
Детальна інформація розміщена за посиланням.
*   *   *© 2005-2019
INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти