ІЗНХ
НАН України






Відділ
альтернативної хімічної енергетики




КОЗІН
Леонід Хомич
завідувач відділу,
доктор технічних наук, професор

телефон: 424-00-61
e-mail: kozin@ionc.kiev.ua


Відділ створено у 1962 р., першим його керівником був к.т.н. І.М. Шейко. З 1973 р. по 2006 р. відділом керував член-кореспондент НАН України О.Г. Зарубицький. З 2007 р. відділ очолює лауреат Державної премії України професор Л.Х. Козін. Результати досліджень і технологічних розробок знайшли відображення у 1590 публікаціях, у тому числі 21 монографії, 1 науковому відкритті, 410 авторських свідоцтвах і патентах на винаходи.

Основні наукові напрямки
 • дослідження закономірностей електродних процесів при рафінуванні металів і неметалів до надвисокої чистоти у водних та розплавлених електролітах та розробка фізико-хімічних основ глибокої очистки металів та металоїдів;
 • дослідження кінетики та механізму реакцій виділення водню з лужних розчинів та розробка матриць електродів з малою перенапругою водню та кисню;
 • вивчення термодинамічних властивостей систем оксид-вуглець, кінетики і механізмів реакцій відновлення оксидів карботермічним методом з метою розробки циклічних процесів;
 • розробка прогресивних електрохімічних методів одержання водню;
 • розробка теоретичних основ активації металів та одержання енергоакумулюючих речовин для видобутку водню з води.


Наукові та прикладні результати
 • Розроблені електрохімічні методи одержання модифікованих електродів з низькою перенапругою виділення водню.
 • Досліджені кінетика і механізм розряду та іонізації металів (Cu, Ga, In, Sn, Mn, Zn, Cd, Fe, Ni, Co, Bi, Hg, Pd, Rh, Au) та металоїдів (As, Te, Se, Sb), визначені кінетичні параметри та встановлена роль інтермедіатів у механізмах електродних реакцій (визначені токи обміну, енергії активації, константи диспропорціювання інтермедіатів).
 • Розроблені теоретичні основи одержання високореакційних сплавів на основі Al, B, Mg, Si та їх активації для реакції виділення водню із води з високою швидкістю, тиском та інше.
 • Розроблені методи глибокої очистки металів електрохімічним рафінуванням з рідкими біполярними електродами та реакційним електролізом із твердими електродами, розроблені і впроваджені високоефективні технології та обладнання для рафінування Cd, Zn, Ga, In, Sn, Bi, Hg, Fe, Co, Ni, Mn (99,99999 - 99,999999 % мас).
 • Розроблено і вперше в світовій практиці впроваджено у промисловість високоефективні методи рафінування металів до надвисокої чистоти із водних розчинів та одержання чистих вісмуту, свинцю, індію, галію із сольових розплавів.
 • Розроблені і впроваджені у промисловість високопродуктивні та екологічно безпечні технології фінішної обробки металів і сплавів: очищення лиття від пригару, кераміки, окалини, нагару; нанесення гальванічних покриттів сріблом, міддю, нікелем.
 • Розроблені та впроваджуються в практику промисловості методи електрополірування імплантатів, процесів електрохімічної дезактивації металевих поверхонь, забруднених радіонуклідами.
 • Розроблені реактори для одержання високореакційних сплавів та протекторів на основі алюмінію для захисту металевих конструкцій від корозії.


Основні виконавці
к.х.н. Ф.Н. Манілевич, О.І. Лісогор.
© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
Casio Outgear Sports Gear Bluetooth STB-1000-1E часы посмотреть.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти