ІЗНХ
НАН України


Відділ
фотоелектрохімії та хімічних джерел струму
КОЛБАСОВ
Геннадій Якович
завідувач відділу,
доктор хімічних наук, професор

телефон: 424-22-80
e-mail: kolbasov@ionc.kiev.ua


Відділ заснований у 1998 р. на базі наукових груп відділів електрохімії неметалевих систем, вторинних хімічних джерел струму та електрохімії і технології неорганічних матеріалів, який очолював з 1970 по 1992 р. академік АН України О.В. Городиський. Наукові розробки виконуються при підтримці 2 міжнародних грантів, гранта Президента України, захищені 20 патентами, опубліковані у 160 статтях, виданих в Україні та за кордоном, 1 монографії та 1 посібнику для ВУЗів.

Основні наукові напрямки
  • фотоелектрохімія напівпровідників, фотоелектрохімічні системи для перетворення сонячної енергії;
  • електрохімічні системи для джерел струму, сенсорів та електрохромних пристроїв.


Наукові та прикладні результати
  • Розроблена теорія спектральних залежностей фотоефектів на напівпровідникових електродах за участю фотогенерованих неосновних і основних носіїв заряду та поверхневих електронних станів, які підсилюють фотокаталітичні процеси. Створені ефективні фотоелектрохімічні системи для перетворення сонячної енергії у електричну та акумулювання водню.
  • Встановлено вплив наноструктури плівок оксидів металів на їх електрохімічні та електрохромні властивості. Модифікація наноструктури плівок хімічними чи електрохімічними методами дає можливість керувати кольором їх забарвлення в електрохромних пристроях.
  • Розроблено електрохімічний метод синтезу наноструктурних оксидних сполук перехідних металів нестехіометричного складу. Сполуки застосовані в якості катодних матеріалів у первинних, у тому числі імпульсних джерелах струму, а також у літієвих акумуляторах, і мають високі розрядні струми та працездатність в жорстких умовах експлуатації. Одержані матеріали перспективні для застосування замість платиновмісних каталізаторів у реакції допалу СО до СО2.
  • Синтезовані наноструктурні композиції на основі багатостінних вуглецевих нанотрубок і оксидів металів; матеріали показали високу електрокаталітичну активність у реакціях відновлення кисню й окислення водню і є перспективними для використання у якості електродних матеріалів хімічних джерел струму.
  • Розроблені сенсорні матеріали для оптичних сенсорів водню та електрохімічних сенсорів кисню, розчиненого у біологічно активних рідинах.

Основні виконавці
к.ф-м.н. Краснов Ю.С., к.х.н. Болдирєв Є.І., Воробець В.С., Данілов М.О., Зайченко В.М.
© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
Купить pioneer cdj 850 на hifi-trade.ru.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти