ІЗНХ
НАН України


Відділ
електрохімії та технології неорганічних матеріалів
ОМЕЛЬЧУК
Анатолій Опанасович
завідувач відділу,
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук

телефон: 424-21-88
e-mail: omelchuk@ionc.kiev.ua


У 1982 році на базі відділу електродних процесів було створено відділ електрохімії та технології неорганічних матеріалів. З 1992 р. відділ очолила доктор хімічних наук Н.Д Іванова. У 1997 р. після об'єднання з відділом хімії техногенних металів і сполук (заснований у 1994 р.) відділом керує доктор хімічних наук А.О.Омельчук. Незважаючи на зміни складу відділу та його структури, незмінним залишився основний напрямок наукових досліджень - електрохімічні та хімічні процеси на міжфазних поверхнях в різних реакційних середовищах (водні та розплавлені електроліти) з метою вилучення металів та сполук із природної та техногенної сировини, синтез та властивості нових неорганічних матеріалів. Наукові розробки останнього десятиріччя виконані при підтримці 3 міжнародних грантів, гранта Президента України, захищені 14 патентами, опубліковані у 74 статтях, виданих в Україні та за кордоном.

Основні наукові напрямки
  • електрохімічні процеси на міжфазних поверхнях у водних та розплавлених електролітах;
  • макрокінетика переносу металів в електрохімічних системах з розплавленими та водними електролітами;
  • розробка концепцій дизайну електрохімічних реакторів.Наукові та прикладні результати
  • Створені наукові основи електрохімічного рафінування та фінішної обробки металів методом тонкошарового електролізу в водних та розплавлених електролітах.
  • Розроблені нові технологічні процеси рафінування важких кольорових металів (індій, галій, олово, свинець, тощо) в розплавлених електролітах, що знайшли промислове використання.
  • Розроблені концептуальні рішення електрохімічної дезактивації металічних поверхонь та неелектропровідних матеріалів в електричному полі постійного та змінного струмів у кислих та нейтральних розчинах.
  • Встановлено закономірності відновлення фторидів рідкісноземельних елементів лужними металами та цирконієм у розплавлених паливних композиціях ядерних реакторів нового покоління.
  • Виявлено гідридний механізм катодного диспергування металів.
  • Розроблена теоретична модель утворення нестабільних станів електродних процесів на міжфазних поверхнях різної геометрії.
  • Розроблено гідротермальний метод вилучення сполук літію із висококремнистих вітчизняних алюмосилікатів.


Основні виконавці
к.х.н. Козін В.Х., Компаніченко Н.М., Потоцька В.В., Савчук Р.М., Ускова Н.М., Стезерянський Є.А.
© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
списание документов,уничтожение документов на шредере | где милого сына цветут, re. | Смотрите здесь как украсить шапку.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти