ІЗНХ
НАН України


Відділ
електрохімічного синтезу в розплавах
ПАНОВ
Едуард Васильович
завідувач відділу,
доктор хімічних наук, професор

телефон: 424-15-89
e-mail: panov@ionc.kiev.ua


Організований у 1944 р. відділ майже 44 роки очолював академік АН УРСР Ю.К. Делімарський - лауреат Державної премії УРСР, золотої медалі ім. Д.І. Менделєєва, разом із О.В. Городиським та Е. В. Пановим премії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. За цей період з відділу виділилися і стали самостійними відділи електролізу розплавлених солей і високотемпературного електрохімічного синтезу. Результати досліджень співробітників відділу опубліковано у 900 статтях, узагальнено у 8 монографіях, виданих в Україні та за кордоном.

Основні наукові напрямки
  • електрохімія напівпровідників та діелектричних алмазів;
  • синтез допованих полівалентними металами нанокристалічних вуглецю та оксидів Sn, Ni, Mn;
  • електродні матеріали, в яких можуть змінюватися функціональні властивості.


Наукові та прикладні результати
  • Визначено розподіл потенціалу та описана кінетика реакцій інтеркаляції лужних металів, катодного травлення, анодного розчинення, окислення деяких аніонів на напівпровідникових кристалічних електродах із Si, Ge, сульфідів Pb, Cd, Zn у сольових розплавах.
  • Сформульовані умови, при яких діелектричні синтетичні алмази проявляють електрохімічну активність.
  • Встановлені фактори, які впливають на виникнення незатухаючих коливань струму при формуванні у хлоридно-фторидних розплавах катодного метало-сольового осаду тугоплавких металів.
  • Дано фізико-хімічне обґрунтування методу синтезу у сольових розплавах допованих полівалентними металами нанокристалічних фаз вуглецю, оксидів Sn, Ni, Mn.
  • Розроблені критерії прогнозування функціональних властивостей електродних матеріалів для хімічних джерел струму, iоністорів, хімічних сенсорів на основі синтезованих з розплавленим прекурсором модифікованих оксидів Sn, Ni, Mn.
Перспективні дослідження: синтез функціональних нанокристалів оксидів та вуглецю у сольових розплавах; кінетика та механізми електродних реакцій на оксидних та інш. напівпровідниках.

Основні виконавці
к.х.н. І.А. Новосьолова, В.Ф. Лапшин, С.М. Мальований, О.М. Федорішена.
© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
развивающий коврик для малышей, mybaby.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти