ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 02.00.01 - Неорганічна хімія
  • 02.00.04 - Фізична хімія
  • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 строком до 31 грудня 2020.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

Увага

«17» грудня 2020 р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.

Захист дисертації – Вакарова Сергія Васильовича на тему «Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II)» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий керівник: Варзацький Олег Анатолійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Лампека Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

- Плутенко Максим Олександрович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Лампеки Я.Д., відгук опонента к.х.н. Плутенко М.О..

© 2005-2019
INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти