Тим, кого це стосується

To whom it may concern

Тем, кого это касается

Резюме
Василюк Сергій ЛеонідовичСергій Василюк телефон (робочий):
телефон (мобільний):
електронна пошта

Skype
ICQ
044 424-04-62
067 401-88-48
vasiluk@ionc.kiev.ua
selev@ukr.net
serge.vasilyuk
155162771

Рік народження 1978 Київ
Досвід роботи
червень 2012
по теперішній час
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України

Науковий співробітник
відділ сорбційних і мембранних матеріалів і процесів
Київ
березень 2012
червень 2012
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України

В.о. молодшого наукового співробітника
відділ сорбційних і мембранних матеріалів і процесів
Київ
вересень 2001
березень 2012
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України

Провідний інженер
відділ сорбційних і мембранних матеріалів і процесів
Київ
Освіта
2011 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Кандидат хімічних наук
Дисертаційна робота за спеціальністю 02.00.04 - фізична хімія
"Неорганічні іоніти та мембрани для потенціалкерованого вилучення хрому (VI) з розбавлених розчинів"
Київ
1999-2001 Національний Технічний Університет України (НТУУ КПІ)
Хіміко-технологічний факультет
Диплом
МАГІСТРА ХІМІЇ
Київ
1998-2000 Національний Технічний Університет України (НТУУ КПІ)
Факультет МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
Спеціальність
МЕНЕДЖЕР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Київ
1995-1999 Національний Технічний Університет України (НТУУ КПІ)
Хіміко-технологічний факультет
Диплом
БАКАЛАВРА ХІМІЇ
Київ
1985-1995 СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 171
Києво-Печерський ліцей "Лідер"
Київ
Володіння мовами
Російська, англійська, українська
Наукові інтереси
 • Фізична хімія
 • Електрохімія та електрохімічні технології
 • Зелена хімія
 • Комп'ютерне моделювання
Нагороди
Грамота Президії НАН України за роботу "Наукові основи застосування композиційних сорбентів, у процесах електродеіонізаціі, для вилучення важких металів з водних розчинів"

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді за особистий внесок у розвиток міста
Додаткова інформація
березень-травень 2001 Наукове стажування в лабораторії CNRS Нансі
Франція

квітень 2003 Робота в організаційному комітеті конференції
"The 4th International conference
on Carpathian Euroregion Ecology CERECO 2003"
Мішкольц-Тапольца
Угорщина
червень 2003 Робота в організаційному комітеті конференції
"7th international HCH and pesticides Forum"
Київ
Неодноразово виїжджав у закордонні відрядження для проведення наукових досліджень
Різне
 • Добре знання ПК
  ДР з Microsoft Office, CorelDraw, Photoshop та ін.
  Веб програмування, дизайн, верстка.
  www.igic.org.ua
  www.dressmakers.org.ua
  www.kroyka.org.ua
 • Діловодство.
 • Прослухав повний курс лекцій при Держкомтуризмі (Київ, Україна). Маю досвід роботи з групами.
Позитивні якості
Повна відсутність совісті.

Наукові публікації

Статті

 1. С.Л. Василюк. Ионообменное обессоливание воды с использованием ионообменных материалов // Укр.Хим.Журнал. – т.68, №3-4. – 2002. - стр.41.
 2. Т. Мальцева, С. Василюк, О. Котвіцький А.Г., В. Бєляков. Вилучення міді з розведених розчинів методом іонообмінного електродіалізу // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. - Випуск 42, Частина 1. - 2002. - стор. 252-255.
 3. С.Л. Василюк, Т.В. Мальцева, В.Н. Беляков Подвижность двухвалентных катионов в ионообменных материалах различной природы // Укр. Хим. Журн., 2003, Т. 69, №3, стр. 43-46.
 4. A Mahmoud, L. Muhr, S. Vasiluk, A. Aleynikov, F.Lapique. Investigation of transport phenomena in a hybrid ion exchange-electrodialysis system for the removal of copper ions // Journal of Applied Electrochemistry, 2003, 33 (10), 875-884.
 5. Maltseva T.V., Vasiluk S.L., Belyakov V.N. Influence of water hardness on removal of copper ions by ion exchange assisted electrodialysis// Proceeding of International Conference on Membrane Technologies PERMEA'2003.- Tatranski Maltiari, Slovak Republic.- 2003, Sept. 7-11, L2,9, p.1-8.
 6. Maltseva T.V., Kotvitskyy A.G., Vasilyuk S.L., Belyakov V.N. Inorganic cation-exchanges-assisted electrodialisys // Role of Interfaces in Environmental protection, Special issue (2003), 481-488.
 7. Vasilyuk S.L., Maltseva T.V., Belyakov V.N. Influence of water hardness on removal of copper ions by ion exchange assisted electrodialysis // Desalination, 162 (2004), 249-254.
 8. Мальцева Т.В., Василюк С.Л., Котвицкий А.Г., Каздобин К.А. Подвижность ионов Cu (II) в различных ионообменных материалах // Химия и технология воды, 2004 Т. 26, №5, стр. 450-458.
 9. Vladimir N. Belyakov, Lyudmila A. Belyakova, Anatoly M. Varvarin, Olexandra V. Khora, Sergei L. Vasilyuk, Konstantin A. Kazdobin, Tetyana V. Maltseva, Alexey G. Kotvitskyy and Angela F. Danil de Namor Supramolecular structures on silica surfaces and their adsorptive properties // Journal of Colloid and Interface Science, 2005, 285 (1), 18-26.
 10. К.А. Каздобин, С.Л. Василюк, Н.В. Стефаняк, В.Н. Беляков Кинетика транспорта ионов цветных металлов ионообменными материалами различной природы // Вісник ХНУ. – 2005. - №648. Хімія. - вип.12 (35). - с. 112-115.
 11. Мальцева Т.В., Котвицкий А.Г., Василюк С.Л. Протонная проводимость неорганических нанокомпозитов на основе фосфата циркония и фосфорномолибденовой кислоты // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. – 2005. Т.3, Вып. 4, стр. 933-943.
 12. Яценко Т.В., Василюк С.Л. Особенности взаимодействия ионов Cu (II) с оксигидратными сорбентами на основе титана и циркония // УкрХим.Журн. 2006, Т. 72, № 1, стр. 42-44.
 13. Ю. Дзязько, В. Беляков, Н. Стефаняк, С. Василюк Ионселективные свойства неорганических композиционных мембран // УкрХим журнал. 2006, T. 72, № 5-6, стр. 26-31.
 14. Ю.С. Дзязько, В.Н. Беляков, Н.В. Стефаняк, С.Л. Василюк Анионообменные свойства композиционных керамических мембран, содержащих гидратированный диоксид циркония // Журнал прикладной химии. 2006, Т. 79, №5, стр. 778-782.
 15. Kazdobin K. A., Vasiluk S. L., Stefanyak N. V., Belyakov V. N. Kinetics of non-ferrous metal ions transport by ion-exchange materials of different origin // 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27 - 31 August 2006, Prague - Czech Republic. B7.7. 8 pages.
 16. K.O. Kudelko, A.V. Pal’chik, S.L. Vasilyuk, V.N. Belyakov Synthesis and characterization of ampholytic inorganic ion-exchangers based on Ti, Al, Zr, Sn oxides // Tenth Ukrainian - Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications Proceedings. 2006, Part 1, p. 191.
 17. N.Kabay, O.Arar, S.Vasilyuk, E.Guler, S.Uzun, L.Rozhdestvenskaya, Y. S. Dzyazko, V.Belyakov, M.Yuksel, U.Yuksel Effect of operation parameters and feed characteristics on separation of copper from water by electrodeionization // Proceedings of Int. Conf. PERMEA 2007. Siofok, Hungary. – 2007, 2 – 6, Sept. – 4 pages.
 18. Arar O., Yuksel U., Guler E., Uzun S., Yuksel M., Kabay N., Vasilyuk S., Rozhdestvenskaya L., Dzyazko Yu., Belyakov V. Effect of feed characteristics and process parameters on separation of Cu(II) from water by electrodeionization // Proceedings of IEX 2008. - Fitzwilliam College, Cambridge, UK. - 2008. July 9-11. - P. 367-377.
 19. Л.М. Рождественская, Ю.С. Дзязько, С.Л. Василюк, В.Н. Беляков Электрохимическое обессоливание разбавленных Cr (VI) - содержащих растворов с использованием неорганического наноструктурированного ионообменника // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ», №16, 2008, стр. 95-98.
 20. Ю.С Дзязько, Л.М. Рождественская, С.Л. Василюк Подвижность анионов Cr (VI) в фазе амфотерного неорганического ионита // Химия и технология воды, 2008, Т. 30, №5, стр. 498-508.
 21. Рождественская Л.М., Юхин Ю.М., Дзязько Ю.С., Руденко А.С., Василюк С.Л., Беляков В.Н. Композиционные наноматериалы для извлечения ионов Cr (VІ) из сточных вод // Cборник трудов Российской конференции с международным участием "Ионный перенос в органических и неорганических мембранах". - Краснодар - Туапсе, РФ. – 2008, 19 – 25, май.- с. 214-216.
 22. Dzyazko Y., Linkov V.M., Rozhdestvenskaya L., Kabay N., Arar O., Vasilyuk S., Belyakov V., Yuksel U., Yuksel M. Transport of Cr(VI) species through anion-exchange resin and membrane // Proc. of 12th Aachener Membrane Kolloqium. Aachen, Germany. – 2008, Oct. – P. 139 - 145.
 23. Шовкова Г.В., Трунова О.К., Василюк С.Л., Мельник О.В. Дослідження комплексоутворення заліза(ІІ) з оксиіетилідендифосфоновою кислотою// Укр. Хим. Журн. - 2008. - т.74.- №12. - с. 67 - 70.
 24. Yuliya S. Dzyazko; Ludmila M. Rozhdestvenskaya; Sergey L. Vasilyuk; Vladimir N. Belyakov; Nalan Kabay; Mithat Yuksel; Ozgur Arar; Umran Yuksel Electro-deionization of Cr (VI)-containing solution. Part I: Chromium transport through granulated inorganic ion-exchanger // Chemical Engineering Communications, 2009, Vol. 196, Iss. 1-2. P. 3-21.
 25. Yuliya S. Dzyazko; Sergey L. Vasilyuk; Ludmila M. Rozhdestvenskaya; Vladimir N. Belyakov; Nikolay V. Stefanyak; Nalan Kabay; Mithat Yulksel; Ozgur Arar; Umlran Yulksel Electro-deionization of Cr (VI)-containing solution. Part II: Chromium transport through inorganic ion-exchanger and composite ceramic membrane // Chemical Engineering Communications, 2009, Vol. 196, Iss. 1-2. P. 22-38.
 26. В.М. Бєляков, Ю.С. Дзязько, С.Л. Василюк Формування зарядселективних властивостей неорганічних композиційних мембран під впливом нанорозмрних внутрішньопорових шарів йонообмінної складової // Доповіді Національної академії наук України. - 2009. - №1. - с. 117-124.
 27. Беляков В.Н., Дзязько Ю.С., Василюк С.Л. Транспорт анионов Cr(VI) через неорганический ионит и нанокомпозиционную керамическую мембрану // Доповіді НАН України. – 2009. - № 12. – с. 140-146.
 28. Дзязько Ю.С., Василюк С.Л. Электропроводность керамических мембран, модифицированных наночастицами неорганического ионита // Химия и технология воды. - 2009. - Т.31, № 6. - с. 653-664.
 29. Дзязько Ю.С., Василюк С.Л. Влияние наноразмерного ионпроводящего наполнителя на зарядселективные свойства неорганических композиционных макропористых мембран // Укр.хим.ж. – 2009. – т. 75, № 5. – с. 16-23.
 30. Ю.С. Дзязько, Л.М. Рождественская, С.Л. Василюк, В.Н. Беляков Кинетика обмена ионов с различной подвижностью на амфотерном неорганическом ионите // Журнал Физической химии. - 2010. - т. 84, №3, с. 1-7.
 31. Дзязько Ю.С., Василюк С.Л., Стефаняк Н.В. Перенос противоионов и диффузия электролита в неорганических мембранах, модифицированными частицами ионита // Химия и технология воды. - 2010. - Т.32, № 3. - с. 274 - 288.
 32. Дзязько Ю.С., Василюк С.Л., Стефаняк Н.В. Образование наноразмерных проводящих каналов в неорганических композиционных мембранах // Химия и технология воды. - 2010. - Т.32, № 4. - с. 357 - 367.
 33. V.N. Belyakov, V.M. Linkov, S.L. Vasilyuk Selective removal of lithium from natural waters by inorganic sorbents and membranes // Proceedings of the 1st International conference of methods and materials for separation processes. Separation Science -Theory and Practice 2011. - 2011. - P. 71-74. ISBN 978-83-7493583-8.
 34. В.О. Шабловський, А.В. Тучковська, В.М. Бєляков, С.Л. Василюк Дослідження очистки мікробіологічних рідин за допомогою металокерамічних фільтрів зі змінними знаком і величиною заряду поверхні // Вода і водоочисні технології. - 2011. - № 1 (3). - с. 67-72.
 35. Ю.С. Дзязько, В.В. Трачевский, Л.М. Рождественская, С.Л. Василюк, В.Н. Беляков Взаимодействие сорбированных ионов Ni(II) c аморфным гидрофосфатом циркония // Журнал Физической Химии. - 2013. - Т. 87, № 5. - с. 857-862.
 36. В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, С.Л. Василюк Изучение сорбционной очистки воды от ионов аммония транспортных контейнеров для перевозки рыбы // Вода і водоочисні технології. - 2013. - № 3 (13). - с. 65-72.
 37. Dzyazko Yu., Ponomaryova L., Volfkovich Yu., Sosenkin V., Trachevskii V., Palchik A., Vasilyuk S., Scherbatyuk N. Structural transformation of polymer and composite ion-exchange materials influenced by organic solvents // Proc. Int. Conf. "Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes", Krasnodar-Tuapse, RF, June 2-7, 2013, P. 59-61.
 38. Л.М. Пономарьова, Ю.С. Дзязько, Ю.М. Вольфкович, В.М. Бєляков, С.Л. Василюк Органо-неорганічні композиційні іоніти на основі катіонообмінних смол та гідрофосфату цирконію: структура та іонообмінні властивості // Укр.хим.ж. – 2013. – т. 79, № 10. – с. 76-79.
 39. Третяк М.О., Рождественська Л.М., Пальчик О.В., Прищепа О.А., Василюк С.Л., Бєляков В.М. Сорбційні властивості нових функціональних матеріалів на основі гідратованих діоксидів титану та мангану щодо іонів літію // Магістеріум. Хімічні науки – 2013 – вип. 51. - с. 50 - 56.
 40. Т.В. Мальцева, А.В. Пальчик, Е.О. Куделко, С.Л. Василюк, К.А. Каздобин Влияние свойств поверхности гидратированных соединений на основе ZrO2 на величину ионной проводимости // Химия и технология воды. - 2015. - №37 (1) - с. 38-50.
 41. Мальцева Т.В., Пальчик А.В., Яценко Т.В., Василюк С.Л., Шабловский В.О. Влияние величины рН на поглощение ионов шестивалентного хрома гибридными адсорбентами на основе оксигидрата титана и органического анионита // Вода і водоочисні технології. - 2014. - № 1 (14). - c. 3-10.
 42. Dzyazko, Y.S., Ponomaryova, L.N., Rozhdestvenskaya, L.M., Vasilyuk, S.L., Belyakov, V.N. Electrodeionization of low-concentrated multicomponent Ni2+-containing solutions using organic-inorganic ion-exchanger // Desalination (Special Issue: Electromembrane Processes for Desalination). - 2014. - Vol 342. - P. 43-51.
 43. М. Чабан, Л. Рождественська, О. Пальчик, С. Василюк, В. Бєляков Функціональні матеріали на основі гідратованих діоксидів титану та манґану для вилучення йонів літію // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2014. Випуск 55. Ч. 1. С. 176–181.
 44. Dzyazko, Y.S., Rozhdestvenskaya, L.M., Zmievskii, Y.G., Vilenskii, A.I., Myronchuk, V.G., Kornienko, L.V., Vasilyuk, S.V., Tsyba, N.N. Organic-inorganic materials containing nanoparticles of zirconium hydrophosphate for baromembrane separation // Nanoscale Research Letters. 2015. - Volume 10, Issue 1. p. 1-11.


Тези доповідей

 1. I. Monzie, A. Mahmoud, S. Chanel, L. Muhr, G. Grevillot, F. Lapicque, L. Rogdestveska, S.Vasiluk, K. Kazdobin, V. Belyakov "Ion exchange-assisted electrodialysis for the treatment of dilute copper-containing wastes". Poster. // Proceeding of the III European Congress of Chemical Engineering, Nurnberg, Germany, 6-9 June, 2001, P. 43.
 2. V. Belyakov, T. Mal’tseva, S. Vasiluk, F. Lapicque "Ion-exchange assisted electrodialysis for copper ions with zirconium phosphate usage" // in Proc. VI Ukranian-Polish Symp. “Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications”, Odessa, Ukraine, Sept., 9 - 13, 2001, P. 16 - 17.
 3. Maltseva T.V., Kotvitskyy A.G., Vasilyuk S.L., Belyakov V.N. Inorganic cation-exchangers in combined ion-exchange electrodialisys process // The second International conference “Interfaces against pollution”. – Miskolc. – Hungary. – 2002. – May 27-30. – p.73.
 4. Котвицкий А.Г., Василюк С.Л., Мальцева Т.В., Беляков В.Н. Материалы на основе аморфных оксидов и оксифосфатов для электропереноса цезия и d-металлов // Міжнародна конференція “Функціоналізовані матеріали: синтез властивості та застосування”. – Київ. – Україна. – 24-29 вересня 2002 р. – с. 307.
 5. Василюк С.Л., Котвицкий А.Г., Высоцкая Е.В., Мальцева Т.В. Электропроводность неорганических фосфат-содержащих материалов // Міжнародна конференція “Функціоналізовані матеріали: синтез властивості та застосування”. – Київ. – Україна. – 24-29 вересня 2002 р. – с. 307-308.
 6. A. Mahmoud, L. Muhr, F.Lapicque, S. Vasiluk Investigation on copper cation removal from dilute solutions by ion exchange-assisted electrodialysis // 53th ISE meeting, 15-20 September 2002, Dusseldorf, Germany. – p. 228.
 7. S.Vasiluk, T.Maltseva, V. Belyakov, F.Lapicque Ion-exchange assisted electrodialysis for non-ferrous metal removal with zirconium phosphate usage // 53th ISE meeting, 15-20 September 2002, Dusseldorf, Germany. – p. 238.
 8. T. Maltseva, A. Kotvitskii, S. Vasiluk, V. Belyakov, Comparative study of the organic and inorganic ion-exchangers in electrodeionization process // CERECO ’2003 The 4th International Conference on Carpathian Euroregion Ecology, Miskolc-Tapolca, Hungary, April 28-30, 2003.
 9. Vasilyuk S.V., Maltseva T.V., Belyakov V.N. The influence of water hardness on removal of copper ions by ion exchange assisted electrodialysis // Proceeding of Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with wider International Participation. PERMEA 2003. Tatranske-Matliare, Slovakia, September 7-11, 2003, p.45
 10. Dzyazko Yu. S., Lapicque F., Stefanyak N. V., Vasilyuk S. L. Determination of Na+ and Cl- Transport Numbers through Amphoteric Compose Inorganic Membranes // Proceeding of the 55th ISE meeting. - Thessaloniki, Greece. – 2004. - Sept. 19-24 - p. 1346.
 11. Владимир Н. Беляков, Сергей В. Волков, Сергей Л. Василюк, Константин А. Каздобин, Диана Ю. Ляшенко, Лилия Н. Бесараб, Анжела Ф. Дэнил де Намор Комплексообразование катионов меди (II) с поверхностью пористых кремнеземов, модифицированных ?-циклодекстрином. // IV Международная конференция «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии». Санкт-Петербург. – Россия. – 29 Июня - 2 июля 2004 г., с. 135-136.
 12. Стефаняк Н.В., Василюк С.Л., Каздобин К.А. Электровосстановление ионов водорода на различных типах неорганических ионообменных материалов на основе кислого фосфата циркония // Украинская конференция «Прикладная физическая химия». Алушта, Крым, Украина, 14-18 сентября 2004 г., с. 113.
 13. Василюк С.Л., Стефаняк Н.В., Каздобин К.А. Синтез ионообменных материалов на основе кислого фосфата циркония с различными транспортными свойствами по отношению к ионам водорода // XVI Українська конференція з неорганічної хімії. Ужгород, Україна. – 20-24 вересня 2004 г., с. 224.
 14. Стефаняк Н.В., Василюк С.Л., Пальчик А.В. Электроэкстракция ионов никеля из разбавленных растворов в псевдоожиженном слое кислого фосфата циркония // XVI Українська конференція з неорганічної хімії. Ужгород, Україна. – 20-24 вересня 2004 г., с. 258.
 15. S.L. Vasilyuk, T.V. Maltseva, A.V. Pal’chik, K.A. Kazdobin, V.M. Belyakov Effect of phosphorus contents on sorption and electrochemical characteristics of zirconium oxyphosphate // IX Polish-Ukrainian symposium and Polish-Ukrainian-Russian Workshop «Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications». Sandomierz - Wolka Milanowska, Poland, September 5-9, 2005, p. 310.
 16. К.А. Каздобин, С.Л. Василюк, Н.В. Стефаняк, В.Н. Беляков Кинетика транспорта ионов цветных металлов ионообменными материалами различной природы // V Украинский электрохимический съезд. Украина, Харьков – Алушта, сентябрь, 26 – 30. - 2005.
 17. Sergey L. Vasilyuk, Ludmila A. Belyakova, Vladimir N. Byelyakov Using β-cyclodextrin immobilized silica for removal of copper ions // Proceedings of the International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, IEW 2006. – Antalya, Turkey. – 2006. – 11-15 June – p. 142.
 18. K.O. Kudelko, A.V. Pal’chik, S.L. Vasilyuk, V.N. Belyakov Synthesis and characterization of ampholytic inorganic ion-exchangers based on Ti, Al, Zr, Sn oxides // Tenth Ukrainian - Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications. L'viv (Lwow), Ukraine, September 26-30, 2006, p. 1-187.
 19. N. Kabay, O. Arar, Y. S. Dzyazko, S. Vasilyuk, L. Rozhdestvenskaya, V. Belyakov, U. Yuksel, M. Yuksel A study on transport of copper (II) ions from water by electrodeionization (EDI) method // Somer Symposium Series 1. Past, Present, Future Chemical Engineering. – Ankara, Turkey. – 2007. – 14-15 May – p. 105.
 20. Y. Dzyazko, L. Rozhdestvenskaya, S. Vasilyuk, V. Belyakov, N. Kabay, O. Arar, U. Yuksel, M. Yuksel Removal of Cr (VI) from diluted solutions with electrodelonization method using inorganic ion-exchange materials // Somer Symposium Series 1. Past, Present, Future Chemical Engineering. – Ankara, Turkey. – 2007. – 14-15 May – p. 109.
 21. Y. Dzyazko, L. Rozhdestvenskaya, S. Vasilyuk, V. Belyakov, N. Kabay, O. Arar, U. Yuksel, M. Yuksel Mobility of Cr (VI) anions in organic and inorganic ion-exchangers by electrodeionization method // Somer Symposium Series 1. Past, Present, Future Chemical Engineering. – Ankara, Turkey. – 2007. – 14-15 May – p. 110.
 22. N.Kabay, O.Arar, S.Vasilyuk, E.Guler, S.Uzun, L.Rozhdestvenskaya, Y. S. Dzyazko, V.Belyakov, M.Yuksel, U.Yuksel Effect of operation parameters and feed characteristics on separation of copper from water by electrodeionization // Int. Conf. PERMEA 2007. Siofok, Hungary. – 2007, 2 – 6, Sept. - P. 205.
 23. Дзязько Ю.С., Беляков В.Н., Василюк С.Л., Lapicque F. Транспорт ионов через композиционные мембраны,cодержащие нанослои ионообменника // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології. – Україна, Київ. - 2007, 21 – 23, листопад. – с.586 (С10-1).
 24. S. Vasilyuk, V. Belyakov Inorganic sorbents for arsenic removal from natural water // Proc. Of International congress on production of safe water. - 2009. Jan. 21-23. P. 199.
 25. Ozgur Arar, Y. S. Dzyazko, S.Vasilyuk, L.Rozhdestvenskaya, V.Belyakov, Umran Yuksel, Mithat Yuksel, Nalan Kabay Elekrodeiyonizasyon (EDI) Yontemi ile Cu(II) Iyonlar?n?n Tas?n?m?n?n Incelenmesi // National chemistry congress. Zonguldak Karaelmas Universitesi, Zonguldak, Turkey. 29 June - 2 July 2010. AS12.
 26. S.L. Vasilyuk, V.N. Belyakov, A.V. Palchik, G.N. Bondarenko New inorganic ion-exchangers for treatment nuclear wastewaters containing 137Cs, 90Sr // Proceedings of the 1st International conference of methods and materials for separation processes. Separation Science - Theory and Practice 2011. - 2011. - P. 201. ISBN 978-83-7493583-8.
 27. Василюк С.Л., Пальчик А.В., Мальцева Т.В., Беляков В.Н. Адсорбция As (V) из водных растворов органо-неорганическими композитами // Международная конференция Прикладная физико-неорганическая химия. - Украина, Севастополь. - 2011, 2-7 октября. - с. 176.
 28. Yu.S. Dzyazko, L.N. Ponomareva, S.L. Vasilyuk, L.R. Rozhdestkaya, V.V. Trachevskii, V.N. Belyakov Sorption of heavy metal ions on hybrid organic-inorganic ion exchangers // XIII Ukrainian - Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications simultaneously with 4th COMPOSITUM conference Hybrid Nano composites and their Applications. - Ukraine, Kyiv - Pushcha-Vodica. - 2012, September 11-14. - p. 23.
 29. Пономарева Л.Н., Дзязько Ю.С., Беляков В.Н., Василюк С.Л. Вольфкович Ю.М. Композиционные ионообменники на основе катионообменных смол и гидрофосфата циркония // VI Международная конференция «Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Технология. Применение. Экология» - Композит-2013, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия.
 30. DzyazkoYu.S., Volfkovich Yu.M., Ponomareva L.N., Vasilyuk S.L., Gomza Yu.P., Nesin S.D., Scherbatyuk N.N., Belyakov V.N. Functional properties of rigid and labile matrixes modified with nanoparticles of inorganic ion-exchangers. – Proc. of International conference “Nanotechnology and nanomaterials NANO-2013”. – 25 Aug.-1 Sept. 2013, Bukovel. – P. 216.
 31. Ponomarova L.N., DzyazkoYu.S., Vasilyuk S.L., Volfkovich Yu.M., Sosenkin V.E., Gomza Yu.P., Nesin S.D., Scherbatyuk N.N., Trachevskii V.V., Belyakov V.V. Changes in the structure of composite organic-inorganic ion-exchangers in non-aqueous media // Proceeding of the II International conference “Applied Phisico-Inorganic Chemistry”, Sevastopol, 23-36 of September, 2013. P. 316.
 32. Коломиец Е.А., Беляков В.Н., Пальчик А.В., Василюк С.Л. Полимерные материалы, содержащие дисперсные оксиды циркония для извлечения соединений мышьяка из водных растворов // Сборник тезисов II международной конференции Прикладная физико-неорганическая химия. - Украина, Севастополь. - 2013, 23-26 сентября. - с. 305-306.
 33. Коломиец Е.А., Пальчик А. В., Василюк С.Л., Бойко М.Ю. Влияние условий синтеза на свойства органо-неорганических композиционных сорбционных материалов с гидратированным оксидом циркония для извлечения из воды токсичных соединений мышьяка XIII Міжнародна конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії з міжнародною участю. Дніпропетровськ. – 2015. – Травень. 19 - 21. – с. 19-21.

© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
Продаём и собираем дешево. Шкаф купе на заказ киев возможна бесплатная доставка | агломерат - столешницы купить | Мы продаём с установкой. евроокна киев цена самая дешевая в украине
Резюмe (фр. "resume" або лат. "curriculum vitae" (вимова: курі?кулюм ві?те, часто скорочують до CV) - документ, що містить інформацію про досвід роботи, найчастіше використовується під час прийому на роботу. Мета резюме - зацікавити роботодавця своєю кандидатурою. Цей документ завжди складається для кожного конкретного випадку. Подається він із супровідним листом, де висловлюється бажання отримати те чи інше місце та по яснюється, чому саме ви підходите на цю вакансію. Резюме пишеться лаконічно, конкретно, правдиво. Нема єдиних правил написання цього документу.